Kakovost

Kakovost je temelj našega podjetja, kar lahko zagotavljamo s kakovostnimi surovinami in predmeti dela, z neprestanim izobraževanjem usposobljenih sodelavcev in CAD/ CAM opremo, ki omogoča simulacije in predhodno odkrivanje morebitnih napak.

Uporabljamo sodobne stroje, ki omogočajo tehnološko zahtevne operacije. Za meritve uporabljamo redno preverjena merilna sredstva in avtomatizirane končne merilne postopke.